Prihláška na akciu: "Hard kRock"

Informácie o akcii Hard kRock
Vrbovce - Chodúri
80€
Zážitková akcia
Postup pri prihlasovaní na akciu
 1. Pravdivo vyplň túto záväznú prihlášku
 2. Zaplať zálohu 20€ na číslo účtu SK6483300000002800168169 s variabilným symbolom 18201137 a do poznámky napíš svoje celé meno
 3. Pošli nám mail na monika.parnahajova@plusko.net, že zálohu máš zaplatenú

Poznámka: Prihlášku považujeme za úplnú až po pripísaní zálohy na náš účet.

Osobné údaje











Strava:




Bydlisko







Poštová adresa







Zákonný zástupca







Vyhradzujeme si právo kontaktovať zákonného zástupcu v prípade potreby pred akciou alebo počas nej.

Storno podmienky
 • uplatňujú sa v prípade, že sa účastník rozhodne stornovať prihlásenie na akciu
 • účastník má nárok na uplatnenie storno podmienok, ak riadne vyplnil záväznú prihlášku a zaplatil zálohu či celý účastnícky poplatok
 • upravujú podmienky platenia storno poplatku pre prípad zrušenia účasti na akcii:
  • do 6 týždňov pred akciou 20% z ceny akcie
  • do 3 týždňov pred akciou 50% z ceny akcie
  • do 1 týždňa pred akciou 70% z ceny akcie
  • menej ako 1 týždeň pred akciou 100% z ceny akcie